Elämän päättymisen jälkeen ei ole välttämätöntä tehdä järjestelyjä heti. Vainajan kuollessa vanhainkodissa, sairaalassa tai muussa laitoksessa, hoitohenkilökunta kertoo teille, onko kuljetukselle pikaista tarvetta.

Jos kuljetukselle on pikainen tarve, niin olkaa yhteydessä päivystysnumeroomme 044 493 8251.

Tavallisesti sairaaloissa ja laitoksissa on vainajien säilytystilat, joissa vainaja voi olla tarvittaessa parikin viikkoa. Kun tulette asioimaan hautaustoimistoon, teille kerrotaan kuljetuksen aikatauluista tarkemmin.

Hautauslupa ja kuolintodistus

Hautauslupa on tarkoitettu hautaustoimistoille. Hautausluvalla todistetaan ettei hautaukselle tai tuhkaukselle ole estettä. Kuolintodistuksessa ilmoitetaan kuolinsyy, sekä tarkempia tietoja vainajasta. Kuolinsyytodistus on tarkoitettu omaisille. Sen antaa pyydettäessä lääkäri tai osastonsihteeri.

Molempien asiakirjojen valmistaminen alkaa välittömästi kuoleman jälkeen. Hautaustoimistossa voi asioida heti kuoleman jälkeen, hautauslupaa ei tarvitse olla mukana. Toimisto hoitaa hautausluvan sairaalasta tai lääkäriltä.

Suruliputus

Kuolinpäivänä on tapana, että vainajan kotona pidetään lippu puolisalossa koko päivän. Siunauspäivänä lippu pidetään puolisalossa siunauksen ajan.

Tutustu seuraavaksi: Hautaustoimistossa