Voitte asioida hautaustoimistossa ja järjestää hautajaiset heti kuoleman jälkeen, jos haluatte. Yleensä käynnillä ei kuitenkaan ole kiire. Voitte rauhassa miettiä vainajan mahdollisia toiveita ja omia toiveitanne.

Hautaustoimistossa varaamme hautajaiset ja selvitämme kaikki hautaukseen liittyvät asiat teidän paikalla ollessanne. Voitte toki halutessanne hoitaa asioita itsekin, mutta me olemme juuri niitä varten apunanne.

Hautaustoimistoon tarvittavat paperit

Hautaustoimistossa asioinnissa ei tarvitse olla mitään papereita mukana. Me huolehdimme niistä muiden järjestelyjen ohella, kun saamme tietoa toiveistanne. Järjestelyjen aloittamiseen riittää vainajan koko nimi ja henkilötunnus.

Jos vainaja on veteraani, on hautaustoimistoon hyvä ottaa mahdollinen sotilaspassi tai kelakortti mukaan. Selvitämme rintamatunnuksen puolestanne, jos edelliset asiakirjat puuttuvat.

Ennakkosuunnitelma

On hyvä huomioida, onko vainaja suunnitellut eläessään hautajaiset ennakkosuunnitelmalla tai esittänyt toiveitaan hautauksesta. Hautaustoimistosta pystytte tarkastamaan, onko hän tehnyt kanssamme ennakkosopimuksen. Jos vainaja on esittänyt toiveitaan tai hän on tehnyt suunnitelmaa hautajaisista, on näitä toiveita hyvä kunnioittaa.

Hautapaikka

Jos käytössänne on sukuhauta, jota haluatte käyttää, riittää siitä hautaustoimistolle tiedoksi haudassa olevien vainajien nimiä. Nimillä hautapaikka pystytään selvittämään kyseisen hautausmaan rekistereistä. Hautaamistapa voi vaikuttaa hautapaikan valintaan, sillä tietyille hautausmaille voidaan haudata esimerkiksi pelkästään uurnia.

Uuden haudan valintaan voi vaikuttaa hautaustapa ja kotikunta. Pääsääntöisesti uusia hautapaikkoja annetaan vainajan oman kotikunnan alueelta.

Hautaustoimistomme hoitaa kaikki tarvittavat hautapaikkaselvitykset ja paperit puolestanne.

Hautajaiset

Hautajaistilaisuus määräytyy tavallisesti vainajan uskonnon mukaan. Jos vainaja kuuluu seurakuntaan, tulee hänelle siunaustilaisuus. Tilaisuus voidaan järjestää joko kappelissa tai kirkossa. Tilaisuuden pitopaikka on hyvä valita sen mukaan, mikä oli vainajalle tärkeää, esimerkiksi hänen kotikirkkonsa.

Hautaustapa voi määritellä missä hautajaiset on hyvä järjestää. Jos valitaan arkkuhautaus, on omaisille helpompaa järjestää hautajaiset hautausmaan kappelilla koska hautaanlasku voidaan suorittaa heti tilaisuuden jälkeen.

Jäähyväistilaisuus

Kirkkoon kuulumattomalle vainajalle järjestetään tavallisesti jäähyväistilaisuus. Jäähyväistilaisuus on hyvin samankaltainen kuin siunaustilaisuus, mutta vainajaa ei siunata. Jäähyväistilaisuudessa on yleensä puhuja papin sijasta tai omaiset voivat olla paikalla oman saattoväen kesken.

Molemmissa tilaisuuksissa tilaisuuden kaava on hyvin samankaltainen:

Alkusoitto
Kukkienlasku
Virsi / yhteislaulu
Siunaus / puhe
Virsi / yhteislaulu
Loppusoitto

Hautajaiset suunnitellaan tarkemmin papin/puhujan kanssa, jonka hautaustoimisto järjestää paikalle toiveidenne mukaan. Pappi varataan vainajan kotiseurakunnasta, mutta omaiset voivat esittää toiveita tai pyytää omaa tai sukulaispappia toimittamaan tilaisuuden.

Jos vainaja kuuluu muuhun uskontokuntaan, voi tilaisuuden kaava vaihdella kovastikkin. Hautaustoimistossa annetaan tietoja kaikkien uskontokuntien tilaisuuksista. Tavallisesti tilaisuuden toimittaja tilataan siitä uskontoryhmästä, mihin vainaja kuuluu.

Arkku

Arkku on tarkoitettu poisnukkuneen viimeiseksi leposijaksi sekä kuvastamaan hänen mieltymyksiään ja luonnettaan. Siksi arkkuvalinta kannattaa tehdä vainajan persoonan mukaan. Arkku- ja tuhkahautaukseen ei ole erillisiä arkkuja, vaan kaikki mallimme sopivat kumpaankin hautaustapaan. Siunaustilaisuus on aina saman pituinen hautaustavasta riippumatta. Arkkuvalikoimaan >>

Kuljetus

Kuljetuksen yhteydessä tapahtuu vainajan pukeminen ja arkkuun laitto. Kuljetuspalvelumme kattaa kotimaan lisäksi myös ulkomaankuljetukset. Kuljetukset toteutetaan aina asiantuntevasti ja vainajaa kunnioittaen.

Kuolinilmoitus

Kun hautajaisten aika ja paikka on sovittu, voidaan laatia lehti-ilmoitus, joka toimii kutsuna sukulaisille ja ystäville. Jos hautajaiset järjestetään hiljaisesti, vain lähimpien kesken, lehti-ilmoitus voidaan julkaista vasta hautajaisten jälkeen. Hautaustoimiston henkilökunta neuvoo kuolin- ja kiitosilmoituksen tekemisessä.

Käsiohjelmat

Tilaisuuden kulkua helpottaa ennalta suunniteltu käsiohjelma, jossa on lueteltu tilaisuuden kulku ja laulujen sanat. Se jää myös kauniiksi muistoksi hautajaisiin osallistuneille.

Kukkatervehdykset

Hautajaisvieraat menevät vuorollaan arkun viereen ja pitävät pienen hiljaisen hetken. Kukkiin yleensä kiinnitetään joko nauhat tai kortti, johon on kirjoitettu vainajalle ja omaisille tarkoitettu muistoruno. Runo luetaan arkun äärellä.

Kukat lasketaan arkun ympärille kukkatelineeseen. Pääsääntönä on, että kukat lasketaan sille puolelle, missä istutaan. Lähiomaiset siis laskevat kukat arkun oikealle puolelle salista katsottuna. Ennen kuin poistutaan arkun viereltä, on perinteen mukaista nyökätä lähiomaisille.

Arkkuhautauksessa hautajaiskukat voidaan laskea joko kappelilla tai haudalla. Jos kukat lasketaan kappelilla, ei muistotekstejä lueta enää haudalla uudestaan vaan kukat ainoastaan lasketaan haudalle.

Tavallisesti arkun päälle laitetaan arkkukoriste, sen tarkoitus on tuoda esiin vainajan luonnetta. Onkin hyvä valita arkkukoristeeseen esimerkiksi tiettyjä kukkia, joista vainaja piti tai vaikkapa jotain tiettyä värimaailmaa.
Kukkavalikoimaan >>

Hautaaminen

Arkkuhautauksessa hautaanlasku tapahtuu heti tilaisuuden jälkeen. Kantajia suositellaan olevan kuusi, myös naiset voivat halutessaan kantaa vainajaa. Kantajat on hyvä sopia omaisten kesken ennen tilaisuutta tai jos ei löydy riittävästi kantajia, voi hautaustoimistomme kautta saada kantoapua.

Tuhkauksessa hautaaminen tapahtuu aikaisintaan viikon kuluttua tilaisuudesta. Uurnanlaskuun osallistuu yleensä vain vainajan lähimmät sukulaiset tai ystävät. Uurnanlaskuaika tulee sopia erikseen hautaustoimiston tai seurakuntayhtymän kanssa.

Muistotilaisuus

Tavallisesti hautaustilaisuuden jälkeen järjestetään kahvi- tai ruokatarjoilu eli muistotilaisuus. Muistotilaisuudessa luetaan adressit ja pidetään puheet muistellen vainajaa. Muistotilaisuuteen saa järjestää myös muuta ohjelmaa.

Järjestämme halutessanne muistotilaisuuspaikan ja tarjoilun toiveidenne mukaan.

Tutustu seuraavaksi: Hautajaisten jälkeen